WIDEOENDOSKOPY / METALOGRFIA

Nasze rozwiązania wideo-endoskopowe oraz metalograficzne pozwalają na 100% kontrolę.

METALOGRAFIA

Szeroki wybór urządzeń do przygotowywania zgładów oraz szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych

KONTROLA JAKOŚCI

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu samochodowego, wideoendoskopy od 2,4 mm, pakiety serwisowe, zapewnienie ciągłości produkcji.

?

NDT

?

BEZPIECZEŃSTWO

?

INNE

?

USŁUGI

Aktualności

Najnowsze dostawy

Najnowsze dostawy

Cały czas dostarczamy. Tylko w tym miesiącu dostarczyliśmy (to co możemy pokazać): 1. 2 sztuki...

Targi