OFERTA

Szlifierko-polerki

Szlifierko polerka metalograficzna

Szlifierko-polerki metalograficzne wykorzystywane są w ostatnim elemencie preparatyki zgładów – szlifowania i polerowania. Szlifowanie jest wstępna operacją na próbce, które ma na celu powierzchowne usunięcie jakichkolwiek nierównomiernych warstw próbki, które mogły wykształcić się w elementach poprzedzających szlifowanie i polerowanie – cięciu i inkludowaniu. Podobne zadanie ma także polerowanie, ten proces dzielimy jednak na dwa elementy – polerowanie wstępne i polerowanie końcowe. Wstępne polerowanie pozwala na pozbycie się głębokich warstw materiału zdeformowanego, polerowanie końcowe zaś jest ostatnim szlifem, wykonywanym dla pełnego wygładzenia i ujednolicenia powierzchni próbki.

Proponowana przez nas szeroka oferta szlifierko-polerek metalograficznych pozwala na indywidualne dobranie szlifierko-polerki do wykonywanych prac, ale i potrzeb użytkownika w zakresie polerowania i szlifowania próbki. Na naszej stronie dostępne są szlifierko-polerki stworzone z myślą o szlifowaniu zgrubnym i dokładnym, jak szlifierko-polerka Alpha 200 czy szlifierko polerka Alpha 202. W naszym asortymencie posiadamy także wyjątkową, automatyczną szlifierko-polerkę Alpha 600.

Do czego sprawdza się szlifierko-polerka metalograficzna?

Szlifierko-polerka metalograficzna jest urządzeniem, które stosuje się przede wszystkim w metalografii – dziedzinie nauki odpowiedzialnej za badanie struktury oraz właściwości materiałów metalowych. Narzędzie to pozwala przygotować próbki do analizy makrostrukturalnej pod mikroskopem. Do najważniejszych zastosować szlifierko-polerki metalograficznej można zaliczyć:

  • przygotowanie próbki do obserwowania mikroskopowego – polerka metalograficzna umożliwia przygotowanie płaskich, gładkich oraz równych powierzchni próbek metalowych. Przydaje się więc do uzyskania precyzyjnych, dokładnych obrazów mikrostruktur pod mikroskopami optycznymi oraz elektronowymi,
  • usunięcie śladów po obróbce mechanicznej – szlifierka do zgładów redukuje wszelkie niedoskonałości próbek metalowych. Urządzenie daje więc możliwość dokładniejszego badania struktury materiału,
  • odzyskanie struktury mikroskopowej – czasem próbka metalowa może być uszkodzona lub zdeformowana w wyniku działania czynników zewnętrznych (wysokiej temperatury, korozji). Szlifierko-polerka do metalu pomoże w odzyskaniu struktury mikroskopowej w wyniku usunięcia warstw powierzchniowych, które uległy uszkodzeniu,
  • analizowanie struktury ziarnistej – dzięki metalografii można dokładnie zbadać strukturę ziarnistą materiałów metalowych. Szlifierko-polerka jest niezbędnym narzędziem do przygotowania próbek, które umożliwia dokładny pomiar rozmiaru, kształtu oraz rozmieszczenie ziaren metalu,
  • przygotowanie do analizy spektroskopowej – próbki metalowe mogą być poddawane analizie za pomocą różnych technik spektroskopowych. Szlifierki pomagają uzyskać gładką powierzchnię, co ma ogromne znaczenie dla uzyskania dokładnych, powtarzalnych wyników analiz.

W naszej firmie Endo-Tech sprzedajemy certyfikowane szlifierko-polerki metalograficzne, które ułatwią wykonywane pomiary – również w wymagających warunkach. Dzięki rozbudowanemu asortymentowi każdy Klient dobierze właściwe urządzenie do swoich potrzeb.