Jakie są rodzaje badań nieniszczących?

utworzone przez | sty 11, 2024 | Aktualności | 0 komentarzy

Badania nieniszczące to jedna z technik, które wykorzystuje się w branży produkcyjnej. Popularność tej metody wynika z wielu zalet, jakie oferuje technologia NDT. Nowoczesny sprzęt w połączeniu z doświadczeniem operatora sprawia, że takie badania nie ingerują w strukturę materiału i pozwalają uzyskać miarodajne wyniki. W zależności od weryfikowanego elementu korzysta się z różnych metod takich tego rodzaju badań. Jakie są ich rodzaje? Wyjaśniamy!

Jakie są techniki badań NDT?

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN ISO 9712, wyróżnia się aż 10 technik badań NDT. Do najważniejszych zalicza się m.in. metodę:

  • wizualną VT – najprostsza technika, która pozwala ocenić spoiny pod względem występowania w nich zewnętrznych niezgodności spawalniczych. Badania przebiegają za pomocą promieniowania elektromagnetycznego i pozwalają wykryć różne nieciągłości, umożliwiając natychmiastowe skierowanie spoiny do naprawy,
  • penetracyjną PT – bazującą na zjawisku kapilarności. Zlokalizowanie nieciągłości jest możliwe dzięki zastosowaniu wywołacza wyciągającego penetrant z niezgodności i ukazującego jej miejsce. Takie badania stosuje się na materiałach metalicznych i niemetalicznych,
  • magnetyczno-proszkową MT – badania przeznaczone dla materiałów ferromagnetycznych i dla konstrukcji stalowych. Ich zaletą jest fakt, że nie ma konieczności przygotowania analizowanej powierzchni. Badanie polega na ukazaniu miejsca oraz wielkości niezgodności spawalniczych. Jest to możliwe dzięki namagnesowaniu powierzchni badawczej. Proszek ferromagnetyczny koncentruje się wokół niezgodności,
  • ultradźwiękową UT – umożliwiającą wykrycie wewnętrznych niezgodności, jakie występują w spoinie. Badania polegają na rozchodzeniu się fali ultradźwiękowej w materiale oraz zarejestrowaniu odbicia fali od niezgodności. Taka technika pomaga wykryć niezgodności płaskie, pęknięcia, braki w przetopie czy przyklejenia,
  • radiograficzną RT – wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie X lub promieniowanie ɣ, które powstaje na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Aby wykonać takie badanie, niezbędny jest obustronny dostęp do analizowanej spoiny. Za pomocą tej techniki można wykryć braki w przetopie, pęcherze gazowe, wtrącenia, pęknięcia czy wycieki,
  • szczelności LT – polegającą na zastosowaniu podciśnienia i zjawiska przenikania gazu z przestrzeni o wyższym poziomie ciśnienia, do miejsca o jego niższym poziomie. Technika ta sprawdza się w zbiornikach lub rurociągach,
  • za pomocą prądów wirowych ET – umożliwiającą wykrycie niezgodności powierzchniowych oraz podpowierzchniowych w spoinie. Technika ta wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Metody badań NDT dzieli się też pod względem niezgodności spawalniczych, uwzględniając ich położenie w materiale:

  • badania powierzchniowe – VT, PT, MT, ET, które wykrywają nieciągłości na zewnątrz złącza spawanego lub do 2 mm w głąb materiału,
  • badania objętościowe – RT, UT, które wykrywają niezgodności wewnątrz złącza spawanego.

W Endo-Tech oferujemy najwyższej jakości sprzęt do różnego rodzaju badań NDT. W swoim asortymencie mamy urządzenia pochodzące wyłącznie od sprawdzonych producentów, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.